loading

遵义县公开招聘劳动合同制工勤人员(特巡警队员)体检公告

发布时间:2020-11-11

根据《遵义县公开招聘劳动合同制工勤人员(特巡警队员)简章

》的有关规定,吴小远等40名同志进入体检环节,现将体检相关事宜公告如下:

1、请参加体检的人员务必于2014年8月16日(星期六)上午7:00以前携带本人身份证、笔试准考证和体检费(含早餐等相关费用)按时到遵义县县城南白镇万寿广场出口处集中,不得迟到。县招考办将统一组织参加体检人员前往相关医院体检。

2、考生体检前要注意休息和饮食,体检前8—12小时不能进食,以免影响体检结果(可随身携带少量食物和饮水,待相关项目检测后可以进食),如因考生个人原因未能按时参加体检(逾期未到者视为自动放弃)或影响体检结果的,后果自负。

特此公告

                                            

         遵义县招考办

                                      2014年8月13日